ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
09 ม.ค. 2556
212 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
02 ม.ค. 2556
213 งานเปิดโลกการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
25 ธ.ค. 2555
214 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
459
05 พ.ย. 2555
215 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
05 พ.ย. 2555
216 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาชักพระลำปำ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
489
19 ต.ค. 2555
217 กำหนดการจัดงานประเพณีออกพรรษาชักพระลำปำ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
382
19 ต.ค. 2555
218 ขอเชิญชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก ออกพรรษาชักพระลำปำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
11 ต.ค. 2555
219 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีโรเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
185
10 ต.ค. 2555
220 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
331
25 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24