ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน ก.ค.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
28 มิ.ย. 2556
212 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ อบต.ลำปำ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
17 มิ.ย. 2556
213 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
360
06 มิ.ย. 2556
214 ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ดาวน์โหลดเอกสาร
300
03 มิ.ย. 2556
215 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
03 มิ.ย. 2556
216 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
268
03 มิ.ย. 2556
217 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
07 พ.ค. 2556
218 นายก อบต.ลำปำ สร้างทุ่งนาให้เป็นสีทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
351
02 พ.ค. 2556
219 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
27 ก.พ. 2556
220 รวมกฏหมาย และ ระเบียบ สำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
07 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25