ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ดาวน์โหลดแผ่นพับการท่องเที่ยว อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
508
30 ม.ค. 2557
212 ประกาศที่เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
247
15 ม.ค. 2557
213 ประกาศกำหนดวันและเวลาลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
15 ม.ค. 2557
214 อบต.ลำปำ บริการอินเทอร์เน็ต ฟรี
280
11 ม.ค. 2557
215 เตรียมรู้เพื่อเข้าสู่ "อาเซียน" ดาวน์โหลดเอกสาร
195
10 ม.ค. 2557
216 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนง.จ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
313
03 ธ.ค. 2556
217 ประกาศเตือนฝนตกหนักและข้อแนะนำการใช้ไฟฟ้าในภาวะน้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
306
28 พ.ย. 2556
218 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งปม.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
26 พ.ย. 2556
219 ประกาศ เรื่องมองอำนาจให้รองนายก อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
25 พ.ย. 2556
220 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
07 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27