ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดเลขประจำส่วนราชการของ อบต.ลำปำ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
  รายละเอียด :

 ประกาศกำหนดเลขประจำส่วนราชการของ อบต.ลำปำ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 129 คน