ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขประจำส่วนราชการของ อบต.ลำปำ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
  รายละเอียด :

 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขประจำส่วนราชการของ อบต.ลำปำ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน