ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 เอกสารให้ความรู้เรื่องขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
13 มี.ค. 2560
162 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการน้ำเสียในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
27 ม.ค. 2560
163 การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
11 ม.ค. 2560
164 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
11 ม.ค. 2560
165 คู่มือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
11 ม.ค. 2560
166 ความรู้เกี่ยงกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
03 ม.ค. 2560
167 สรุปสถิติและผลการประเมินความพึงพอใจอินเทอร์เน็ตตำบลและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำปำ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
31 ธ.ค. 2559
168 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
30 ต.ค. 2559
169 ขอความร่วมมือชำระภาษีบำรงท้องที่และสำรวจรายการที่ดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
01 ก.ค. 2559
170 รายงานการประชุมสถานีสูบน้ำบ้านหัวควน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
03 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25