ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
10 ต.ค. 2560
162 รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
177
06 ต.ค. 2560
163 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
02 ต.ค. 2560
164 ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของ พนง. อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
30 ก.ย. 2560
165 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
15 ก.ย. 2560
166 ขอเชิญชวนเยาวชนตำบลลำปำสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
01 ก.ย. 2560
167 ชาวตำบลลำปำร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจสวัสดิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
24 ส.ค. 2560
168 เตือนภันไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
172
02 ส.ค. 2560
169 ประชาสัมพันธืการออกให้บริการรับชำระภาษีฯ ประจำปี 2560 และภาษีค้างชำระ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
25 ก.ค. 2560
170 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
24 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27