ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เดือนมิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
20 พ.ค. 2557
162 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
23 เม.ย. 2557
163 แผนการออกพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
09 เม.ย. 2557
164 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
19 มี.ค. 2557
165 ขอเชิญร่วมโครงการคืนธรรมชาติให้แผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
07 มี.ค. 2557
166 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
25 ก.พ. 2557
167 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
30 ม.ค. 2557
168 ดาวน์โหลดแผ่นพับการท่องเที่ยว อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
30 ม.ค. 2557
169 ประกาศที่เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
162
15 ม.ค. 2557
170 ประกาศกำหนดวันและเวลาลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
15 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23