ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 งานเปิดโลกการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
388
25 ธ.ค. 2555
242 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
530
05 พ.ย. 2555
243 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
501
05 พ.ย. 2555
244 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาชักพระลำปำ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
562
19 ต.ค. 2555
245 กำหนดการจัดงานประเพณีออกพรรษาชักพระลำปำ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
454
19 ต.ค. 2555
246 ขอเชิญชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก ออกพรรษาชักพระลำปำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
11 ต.ค. 2555
247 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีโรเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
257
10 ต.ค. 2555
248 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
408
25 ก.ย. 2555
249 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
394
15 ส.ค. 2555
250 ความรู้และการป้องกันอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
628
18 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27