ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศขายทอดตลอดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
212
18 ก.พ. 2559
192 ประกาศการยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนฯ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
05 ม.ค. 2559
193 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
26 ต.ค. 2558
194 ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2-2558
197
28 ส.ค. 2558
195 ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1-2558
180
21 ส.ค. 2558
196 ประกาศ อบต.ลำปำ เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
266
21 ก.ค. 2558
197 เกร็ดความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
02 ก.พ. 2558
198 ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
317
27 ม.ค. 2558
199 การป้องกันตนจากอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
280
10 ธ.ค. 2557
200 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
22 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27