ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ เรื่องมองอำนาจให้รองนายก อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
25 พ.ย. 2556
192 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
07 พ.ย. 2556
193 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (นักบริหารการศึกษา ระดับ6) ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 ต.ค. 2556
194 เชิญชวนผู็มีสิทธิเลอกตั้งออกมาใช้สิทธิ์์ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
02 ต.ค. 2556
195 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
28 ก.ย. 2556
196 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.ลำปำ (ส.ถ.-ผ.ถ.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
404
17 ก.ย. 2556
197 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและ ส.อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
12 ก.ย. 2556
198 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
10 ก.ย. 2556
199 กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการประจำเดือนสิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
31 ก.ค. 2556
200 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน ก.ค.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
28 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24