ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
07 พ.ค. 2556
192 นายก อบต.ลำปำ สร้างทุ่งนาให้เป็นสีทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
319
02 พ.ค. 2556
193 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
27 ก.พ. 2556
194 รวมกฏหมาย และ ระเบียบ สำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
07 ก.พ. 2556
195 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
277
14 ม.ค. 2556
196 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
09 ม.ค. 2556
197 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
02 ม.ค. 2556
198 งานเปิดโลกการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
25 ธ.ค. 2555
199 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
442
05 พ.ย. 2555
200 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
411
05 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23