ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 การออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
15 ส.ค. 2557
202 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
14 ส.ค. 2557
203 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เดือนกรกฏาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
20 มิ.ย. 2557
204 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เดือนมิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
20 พ.ค. 2557
205 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
23 เม.ย. 2557
206 แผนการออกพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
254
09 เม.ย. 2557
207 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
19 มี.ค. 2557
208 ขอเชิญร่วมโครงการคืนธรรมชาติให้แผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
07 มี.ค. 2557
209 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
25 ก.พ. 2557
210 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
30 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27