ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งปม.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
26 พ.ย. 2556
202 ประกาศ เรื่องมองอำนาจให้รองนายก อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
329
25 พ.ย. 2556
203 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
07 พ.ย. 2556
204 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (นักบริหารการศึกษา ระดับ6) ดาวน์โหลดเอกสาร
210
10 ต.ค. 2556
205 เชิญชวนผู็มีสิทธิเลอกตั้งออกมาใช้สิทธิ์์ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
02 ต.ค. 2556
206 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
28 ก.ย. 2556
207 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.ลำปำ (ส.ถ.-ผ.ถ.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
424
17 ก.ย. 2556
208 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและ ส.อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
12 ก.ย. 2556
209 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
10 ก.ย. 2556
210 กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการประจำเดือนสิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
31 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25