ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ อบต.ลำปำ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
17 มิ.ย. 2556
202 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
343
06 มิ.ย. 2556
203 ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ดาวน์โหลดเอกสาร
285
03 มิ.ย. 2556
204 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
03 มิ.ย. 2556
205 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
254
03 มิ.ย. 2556
206 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
07 พ.ค. 2556
207 นายก อบต.ลำปำ สร้างทุ่งนาให้เป็นสีทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
335
02 พ.ค. 2556
208 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
27 ก.พ. 2556
209 รวมกฏหมาย และ ระเบียบ สำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
07 ก.พ. 2556
210 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
293
14 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24