ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 มิ.ย. 2563
62 แนะนำ 5 วิธีการประหยัดทรัพยากรน้ำจาก อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
25 มิ.ย. 2563
63 แนะนำวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
25 มิ.ย. 2563
64 มาตรการประหยัดน่ำมันเชื้อเพลิง อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
25 มิ.ย. 2563
65 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับการประชุม สปสช.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 3-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
24 มิ.ย. 2563
66 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
17 มิ.ย. 2563
67 สื่อรณรงค์ในการป้องกันเชื้อโควิด 16
212
17 มิ.ย. 2563
68 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม และกิจกรรมกลุ่มที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
11 มิ.ย. 2563
69 ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
05 มิ.ย. 2563
70 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
05 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27