ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
10 เม.ย. 2563
62 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
09 เม.ย. 2563
63 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 เม.ย. 2563
64 เอกสารให้ความรู้เรื่อง "วินัยและการรักษาวินัย" ดาวน์โหลดเอกสาร
147
11 มี.ค. 2563
65 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 มี.ค. 2563
66 เอกสารให้ความรู้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
03 มี.ค. 2563
67 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
31 ม.ค. 2563
68 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
27 ม.ค. 2563
69 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
27 ม.ค. 2563
70 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25