ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
06 มิ.ย. 2562
62 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 มิ.ย. 2562
63 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนง.จ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
11 พ.ค. 2562
64 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 พ.ค. 2562
65 การรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
03 พ.ค. 2562
66 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 พ.ค. 2562
67 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
05 มี.ค. 2562
68 เอกสารให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์แหล่งน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
20 ก.พ. 2562
69 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
06 ก.พ. 2562
70 การแยกก่อนทิ้งจากต้นทางที่บ้านของเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
318
30 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23