ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธืการออกให้บริการรับชำระภาษีฯ ประจำปี 2560 และภาษีค้างชำระ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
25 ก.ค. 2560
142 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 ก.ค. 2560
143 ช่องทางในการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
16 มิ.ย. 2560
144 เอกสารให้ความรู้เรื่องดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
134
27 เม.ย. 2560
145 การป้องกันภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
148
14 เม.ย. 2560
146 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
31 มี.ค. 2560
147 ประกาศ อบตลำปำ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
132
21 มี.ค. 2560
148 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
270
18 มี.ค. 2560
149 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
126
14 มี.ค. 2560
150 เอกสารให้ความรู้เรื่องขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
13 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24