ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั้วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 พ.ย. 2560
142 ประชาสัมพันธ์รับโอน จพง.สาธารณสุข ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 พ.ย. 2560
143 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีฯปี 61-64 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 พ.ย. 2560
144 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
10 ต.ค. 2560
145 รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 ต.ค. 2560
146 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ต.ค. 2560
147 ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของ พนง. อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
30 ก.ย. 2560
148 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 ก.ย. 2560
149 ขอเชิญชวนเยาวชนตำบลลำปำสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
01 ก.ย. 2560
150 ชาวตำบลลำปำร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจสวัสดิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
24 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25