ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (5 บทความ)
  รายละเอียด :

 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (จำนวน 5 บทความ)

1. บทความเรื่อง "ขอประเมินใหม่นะ"

2. บทความเรื่อง "ใครประมวลเสนอผู้บังคับบัญชา"

3. บทความเรื่อง "ข้อมูลประกันสังคม"

4. บทความเรื่อง "กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ"

5. บทความเรื่อง "ขอดูคะแนนสอบตัวเอง" 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน