ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
265
27 ม.ค. 2558
182 การป้องกันตนจากอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
224
10 ธ.ค. 2557
183 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
22 ก.ย. 2557
184 การออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
15 ส.ค. 2557
185 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
14 ส.ค. 2557
186 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เดือนกรกฏาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
20 มิ.ย. 2557
187 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เดือนมิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
20 พ.ค. 2557
188 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
23 เม.ย. 2557
189 แผนการออกพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
09 เม.ย. 2557
190 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
19 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25