ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
25 ก.พ. 2557
182 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
30 ม.ค. 2557
183 ดาวน์โหลดแผ่นพับการท่องเที่ยว อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
30 ม.ค. 2557
184 ประกาศที่เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
176
15 ม.ค. 2557
185 ประกาศกำหนดวันและเวลาลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
15 ม.ค. 2557
186 อบต.ลำปำ บริการอินเทอร์เน็ต ฟรี
192
11 ม.ค. 2557
187 เตรียมรู้เพื่อเข้าสู่ "อาเซียน" ดาวน์โหลดเอกสาร
125
10 ม.ค. 2557
188 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนง.จ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
03 ธ.ค. 2556
189 ประกาศเตือนฝนตกหนักและข้อแนะนำการใช้ไฟฟ้าในภาวะน้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
233
28 พ.ย. 2556
190 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งปม.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
26 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24