ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ E-mail กลางใหม่ของ อบต.ลำปำ ( saraban@lampam.go.th )
  รายละเอียด :

ประกาศที่อยู่ E-mail กลางใหม่ของ อบต.ลำปำ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ จะใช้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมลกลางสำหรับการรับส่งหนังสือราชการใหม่ คือ saraban@lampam.go.th ขอความร่วมมือ ทุกส่วนราชการ โปรดเปลี่ยน / หรือเพิ่มชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กรอนิกส์  saraban@lampam.go.th ลงในมุมล่างด้านซ้าย (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)  ของหนังสือส่ง และประชาสัมพันธ์ทางเลือกดังกล่าว ให้ส่วนราชการภายนอกหรือประชาชนทั่วไปส่งเอกสารผ่านทางช่องทางไปรษณีย์กลางนี้ 

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

 


SLOT DEPOSIT PULSA
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 114 คน