ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
31 ก.ค. 2563
42 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองพืช / การจดทะเบียนพืชพื้นถิ่น / การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์ป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
105
21 ก.ค. 2563
43 จดหมายข่าวอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
21 ก.ค. 2563
44 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 มิ.ย. 2563
45 แนะนำ 5 วิธีการประหยัดทรัพยากรน้ำจาก อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มิ.ย. 2563
46 แนะนำวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 มิ.ย. 2563
47 มาตรการประหยัดน่ำมันเชื้อเพลิง อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 มิ.ย. 2563
48 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับการประชุม สปสช.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 3-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
24 มิ.ย. 2563
49 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
17 มิ.ย. 2563
50 สื่อรณรงค์ในการป้องกันเชื้อโควิด 16
138
17 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25