ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 การป้องกันตนจากอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
197
10 ธ.ค. 2557
172 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
22 ก.ย. 2557
173 การออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
15 ส.ค. 2557
174 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
14 ส.ค. 2557
175 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เดือนกรกฏาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
20 มิ.ย. 2557
176 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เดือนมิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
20 พ.ค. 2557
177 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
23 เม.ย. 2557
178 แผนการออกพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
09 เม.ย. 2557
179 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
19 มี.ค. 2557
180 ขอเชิญร่วมโครงการคืนธรรมชาติให้แผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
07 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24