ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ช่องทางในการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
16 มิ.ย. 2560
172 เอกสารให้ความรู้เรื่องดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
206
27 เม.ย. 2560
173 การป้องกันภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
222
14 เม.ย. 2560
174 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
31 มี.ค. 2560
175 ประกาศ อบตลำปำ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
205
21 มี.ค. 2560
176 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
340
18 มี.ค. 2560
177 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
201
14 มี.ค. 2560
178 เอกสารให้ความรู้เรื่องขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
13 มี.ค. 2560
179 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการน้ำเสียในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
196
27 ม.ค. 2560
180 การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
11 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27