ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
02 เม.ย. 2559
172 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งปม.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
02 เม.ย. 2559
173 รายงานผลการฝึกอบรม "ระบบแท่ง" (สำหรับพนักงาน)
217
29 ก.พ. 2559
174 ประกาศขายทอดตลอดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
151
18 ก.พ. 2559
175 ประกาศการยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนฯ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
05 ม.ค. 2559
176 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
26 ต.ค. 2558
177 ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2-2558
140
28 ส.ค. 2558
178 ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1-2558
125
21 ส.ค. 2558
179 ประกาศ อบต.ลำปำ เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
204
21 ก.ค. 2558
180 เกร็ดความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
02 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25