ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต. และส.อบต.
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ขอประชาสัมพันธ์สาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในหัวข้อดังต่อไปนี้ ...

1. การเตรียมความพร้อมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.
3. การเลือกตั้งในสถานการณ์ COVID-19
4. ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น
5. เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน