ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 พ.ค. 2561
112 ประชาสัมพันธ์ชาวตำบลลำปำนำสัตว์เลี้ยงรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
100
12 มี.ค. 2561
113 ลด ละ เลิก การใช้โฟม เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
140
04 ก.พ. 2561
114 สาระความรู้การต่อต้านทุจริตจาก อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
04 ก.พ. 2561
115 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
13 ม.ค. 2561
116 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ด้านพิษภัยยาเสพติดและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
133
10 ม.ค. 2561
117 ขอเชิญพนักงานทุกท่านร่วมกิจกรรม "อบต.ลำปำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 ม.ค. 2561
118 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
05 ม.ค. 2561
119 ประกาศผลการสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 ธ.ค. 2560
120 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
146
28 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24