ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
17 ก.ย. 2561
112 ชาวตำบลลำปำร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจสัวสดิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
13 ก.ย. 2561
113 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 ส.ค. 2561
114 ประกาศมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลภายในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
31 ก.ค. 2561
115 ความรู้เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร
181
12 ก.ค. 2561
116 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 ก.ค. 2561
117 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนง.จ้างตามภารกิจ งปม. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
14 มิ.ย. 2561
118 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 มิ.ย. 2561
119 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 มิ.ย. 2561
120 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
06 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25