ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.8 และ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
19 พ.ย. 2561
122 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
162
19 พ.ย. 2561
123 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็น พนง.จ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
15 พ.ย. 2561
124 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ดาวน์โหลดเอกสาร
146
12 พ.ย. 2561
125 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
09 พ.ย. 2561
126 การรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน
198
01 พ.ย. 2561
127 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
25 ต.ค. 2561
128 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
17 ก.ย. 2561
129 ชาวตำบลลำปำร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจสัวสดิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
13 ก.ย. 2561
130 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
147
29 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27