ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด :

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 พศจิกายน 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน