ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม และกิจกรรมกลุ่มที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
11 มิ.ย. 2563
52 ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
05 มิ.ย. 2563
53 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 มิ.ย. 2563
54 ข่าวสาร สคบ.เรื่องการตรวจรับคอนโดฯ การซื้อสินค้าออนไลน์ และการดูใบเสร็จค่าซ่อมรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 เม.ย. 2563
55 ประชาสัมพันธ์แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
30 เม.ย. 2563
56 รายงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นเตรียมเด็กเล็กโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบสื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 เม.ย. 2563
57 วิธีทิ้ง "หน้ากากอนามัย" ที่ใช้แล้ว ให้ถูกต้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
28 เม.ย. 2563
58 ประกาศแนวทางในการบริจาคสิ่งของฯเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
27 เม.ย. 2563
59 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง ครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
10 เม.ย. 2563
60 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25