ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 เม.ย. 2563
52 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
09 เม.ย. 2563
53 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
05 เม.ย. 2563
54 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
05 มี.ค. 2563
55 เอกสารให้ความรู้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
03 มี.ค. 2563
56 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 ม.ค. 2563
57 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
27 ม.ค. 2563
58 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
27 ม.ค. 2563
59 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 ม.ค. 2563
60 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
27 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24