ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนง.จ้างตามภารกิจ งปม. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
14 มิ.ย. 2561
92 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
09 มิ.ย. 2561
93 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
08 มิ.ย. 2561
94 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
06 มิ.ย. 2561
95 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนง.จ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
18 พ.ค. 2561
96 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
73
11 พ.ค. 2561
97 ประชาสัมพันธ์ชาวตำบลลำปำนำสัตว์เลี้ยงรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
84
12 มี.ค. 2561
98 ลด ละ เลิก การใช้โฟม เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 ก.พ. 2561
99 สาระความรู้การต่อต้านทุจริตจาก อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
04 ก.พ. 2561
100 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
13 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23