ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 การรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
03 พ.ค. 2562
92 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
01 พ.ค. 2562
93 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 มี.ค. 2562
94 เอกสารให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์แหล่งน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
20 ก.พ. 2562
95 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ก.พ. 2562
96 การแยกก่อนทิ้งจากต้นทางที่บ้านของเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
382
30 ม.ค. 2562
97 อบต.ลำปำ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
273
15 ม.ค. 2562
98 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
10 ม.ค. 2562
99 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
05 ม.ค. 2562
100 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนง.ส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
21 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25