ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนง.จ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
20 พ.ย. 2561
92 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
19 พ.ย. 2561
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.8 และ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
19 พ.ย. 2561
94 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 พ.ย. 2561
95 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็น พนง.จ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
15 พ.ย. 2561
96 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 พ.ย. 2561
97 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
09 พ.ย. 2561
98 การรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน
107
01 พ.ย. 2561
99 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
25 ต.ค. 2561
100 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
17 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24