ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
08 ธ.ค. 2560
152 ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยและวาตภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
171
01 ธ.ค. 2560
153 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดาวน์โหลดเอกสาร
195
29 พ.ย. 2560
154 สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
23 พ.ย. 2560
155 ไข้เลือดออก...อันตรายกว่าที่คุณคิด! ดาวน์โหลดเอกสาร
148
15 พ.ย. 2560
156 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
161
15 พ.ย. 2560
157 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
13 พ.ย. 2560
158 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั้วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
03 พ.ย. 2560
159 ประชาสัมพันธ์รับโอน จพง.สาธารณสุข ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
169
02 พ.ย. 2560
160 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีฯปี 61-64 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
01 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27