ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการน้ำเสียในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
27 ม.ค. 2560
152 การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
11 ม.ค. 2560
153 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
11 ม.ค. 2560
154 คู่มือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
11 ม.ค. 2560
155 ความรู้เกี่ยงกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
03 ม.ค. 2560
156 สรุปสถิติและผลการประเมินความพึงพอใจอินเทอร์เน็ตตำบลและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำปำ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
31 ธ.ค. 2559
157 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
30 ต.ค. 2559
158 ขอความร่วมมือชำระภาษีบำรงท้องที่และสำรวจรายการที่ดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ก.ค. 2559
159 รายงานการประชุมสถานีสูบน้ำบ้านหัวควน ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 พ.ค. 2559
160 ประกาศกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
02 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24