ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 เตือนภันไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
113
02 ส.ค. 2560
152 ประชาสัมพันธืการออกให้บริการรับชำระภาษีฯ ประจำปี 2560 และภาษีค้างชำระ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
25 ก.ค. 2560
153 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
24 ก.ค. 2560
154 ช่องทางในการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
16 มิ.ย. 2560
155 เอกสารให้ความรู้เรื่องดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
152
27 เม.ย. 2560
156 การป้องกันภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
169
14 เม.ย. 2560
157 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
31 มี.ค. 2560
158 ประกาศ อบตลำปำ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
152
21 มี.ค. 2560
159 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
288
18 มี.ค. 2560
160 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
147
14 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25