ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนง.จ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนง.จ้าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 164 คน