ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 101 คน