ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)
  รายละเอียด :

 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน