ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 อบต.ลำปำ ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประดับธงชาติไทย เนื่องในวันธงชาติไทย 28 เมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 ก.ย. 2563
2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 ก.ย. 2563
3 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่มตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
31 ส.ค. 2563
4 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 ส.ค. 2563
5 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 ส.ค. 2563
6 ประกาศรายละเอียดและรายชื่อของผู้รับเงินตามมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
211
05 ส.ค. 2563
7 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 ส.ค. 2563
8 ประกาศการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
31 ก.ค. 2563
9 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองพืช / การจดทะเบียนพืชพื้นถิ่น / การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์ป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 ก.ค. 2563
10 จดหมายข่าวอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
21 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21