ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต. และส.อบต.
45
22 พ.ย. 2564
2 การแจ้งเหตุการไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ย. 64
44
22 พ.ย. 2564
3 ลดเสี่ยงโควิด-19 อย่างไรเมื่อต้องออกจากบ้าน? วัคซีนโควิด-19 ช่วยเราได้อย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 พ.ย. 2564
4 ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 พ.ย. 2564
5 ประกาศกำหนดเลขประจำส่วนราชการของ อบต.ลำปำ (หน่วยตรวจสอบภายใน) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ก.ย. 2564
6 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขประจำส่วนราชการของ อบต.ลำปำ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 ก.ย. 2564
7 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (5 บทความ) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
14 ก.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ E-mail กลางใหม่ของ อบต.ลำปำ ( saraban@lampam.go.th ) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ก.ย. 2564
9 อบต.ลำปำ ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประชาชนตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 ส.ค. 2564
10 บทความเกี่ยวกับความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26