ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ส.ค. 2564
42 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสมัย สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ส.ค. 2564
43 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสมัย สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (นายกฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ส.ค. 2564
44 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 พ.ค. 2564
45 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 พ.ค. 2564
46 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (นายก) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 พ.ค. 2564
47 ประกาศรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 มี.ค. 2564
48 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 มี.ค. 2564
49 ขอส่งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565(นายกและส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 มี.ค. 2564
50 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25