ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 ก.ย. 2564
22 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564(นายก) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 ก.ย. 2564
23 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564(ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ก.ย. 2564
24 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ก.ย. 2564
25 ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ก.ย. 2564
26 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 ส.ค. 2564
27 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 ส.ค. 2564
28 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564(นายกฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 ส.ค. 2564
29 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564(ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
24 ส.ค. 2564
30 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25