ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียนนายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
09 ส.ค. 2562
122 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 ส.ค. 2562
123 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียนกำนัน-ผญบ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
09 ส.ค. 2562
124 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 ส.ค. 2562
125 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ส.ค. 2562
126 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 ส.ค. 2562
127 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
20 มิ.ย. 2562
128 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
17 มิ.ย. 2562
129 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
07 มิ.ย. 2562
130 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
07 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25