ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานผลการยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อประธานสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 ส.ค. 2564
32 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564(นายกฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
18 ส.ค. 2564
33 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 ส.ค. 2564
34 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 ส.ค. 2564
35 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564(คณะกรรมการแปรญัตติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 ส.ค. 2564
36 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 ส.ค. 2564
37 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อเลือกประธานและเลขาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 ส.ค. 2564
38 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 ส.ค. 2564
39 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564(ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ส.ค. 2564
40 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564(นายกฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25