ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 (เรียน นายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 เม.ย. 2562
142 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
04 เม.ย. 2562
143 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 เม.ย. 2562
144 ขอส่งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปร พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
01 เม.ย. 2562
145 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
26 มี.ค. 2562
146 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
26 มี.ค. 2562
147 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
26 มี.ค. 2562
148 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 (นายก อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 มี.ค. 2562
149 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
18 ก.พ. 2562
150 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
18 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25