ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผอ.กกต.ประจำ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 ต.ค. 2564
12 ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต. (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ต.ค. 2564
13 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ต.ค. 2564
14 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ต.ค. 2564
15 แผนงานการจัดการเลือกตั้ง (ปฏิทินการเลือกตั้ง) ส.อบต. และ นายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ก.ย. 2564
16 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ก.ย. 2564
17 การตัดการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. (พร้อมแผนการจัดการเลือกตั้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
14 ก.ย. 2564
18 มติ ครม. เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง (เมื่อ 7 ก.ย. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
14 ก.ย. 2564
19 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 ก.ย. 2564
20 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (นายก) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25