ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 ส.ค. 2559
222 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
21 มิ.ย. 2559
223 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
23 พ.ค. 2559
224 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
17 พ.ค. 2559
225 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 พ.ค. 2559
226 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
25 ก.พ. 2559
227 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 ก.พ. 2559
228 ขอเชิญ ส.อบต.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
09 ก.พ. 2559
229 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
09 ก.พ. 2559
230 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25