ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลี่อนและแต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
27 พ.ย. 2562
32 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พนง.ครู อบต. (ลว.21 พย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 พ.ย. 2562
33 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พนง.ส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (ลว.21 พย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
21 พ.ย. 2562
34 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนง.จ้าง (ลว.21 พย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 พ.ย. 2562
35 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลี่อนและแต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
31 ก.ค. 2562
36 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนง.ครูและบุคคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
04 ก.ค. 2562
37 แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
04 ก.ค. 2562
38 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ครูและบุคคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
25 มิ.ย. 2562
39 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 มี.ค. 2562
40 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) (อัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7