ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
18 ธ.ค. 2563
12 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
122
18 ธ.ค. 2563
13 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 ธ.ค. 2563
14 ประชาสัมพันธ์การขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
104
05 พ.ย. 2563
15 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 ก.ย. 2563
16 แผนการพัฒนา พนง.ส่วนตำบล อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
31 ส.ค. 2563
17 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ลำปำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
31 ส.ค. 2563
18 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
30 พ.ค. 2563
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (30 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 เม.ย. 2563
20 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (30 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7