ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ พนง.ส่วนตำบล พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 มี.ค. 2564
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 ธ.ค. 2563
3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ธ.ค. 2563
4 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 ธ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 พ.ย. 2563
6 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
25 ก.ย. 2563
7 แผนการพัฒนา พนง.ส่วนตำบล อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
31 ส.ค. 2563
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ลำปำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
31 ส.ค. 2563
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
30 พ.ค. 2563
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (30 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6