ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เอกสารให้ความรู้เรื่องขยะ
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องขยะ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โปรดดาวน์โหลดเอกสาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 262 คน