ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนง.จ้าง (ลว.21 พย. 62)
  รายละเอียด :

 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนง.จ้าง (ลว.21 พย. 62)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน