, ,
 

วัดแสงอรุณปากประ

   
  ประวัติ
   
 

          วัดแสงอรุณปากประ เป็นวัดที่อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำประมาณ 4 กิโลเมตร หรือห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงประมาณ 16 กิโลเมตร ตั้งอยู่ติดกับบริเวณทะเลสาบสงขลา แวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่จึงมีความสงบร่มรื่นเป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้มีพระจำวัดอยู่เพียง 2 รูป เมื่อเดินทางผ่านประตูวัดจะสัมผัสได้ถึงความสงบร่มเย็นภายในตัววัด ทางด้านขวามือจะเป็นอุโบสถประดิษฐานพระประธาน ด้านข้างอุโบสถนั้นจังสังเกตเห็นไม้ตะเคียนโบราณ นอกจากนั้นเมื่อเดินต่อไปยังท้ายวัดท่านจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสงขลาอยู่ตรงเบื้องหน้า นอกจากนั้นทางด้านซ้ายมือจะเป็นโรงเรียนวัดปากประซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเช่นกัน

            ท่านสามารถเดินทางไปยังวัดปากประแสงอรุณได้โดยทางรถยนต์ โดยใช้เส้นทางไปหาดแสนสุขลำปำถนนอภัยบริรักษ์ (ทางหลวงชนบทหมายเลข 4047) ประมาณ 8 กิโลเมตรและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข 4007 (สายลำปำ-บ้านทะเลน้อย) อีกประมาณ 5 กิโลเมตร วัดอรุณปากประอยู่ด้านขวามือ
   
            Wat Saeng Arun Pakpra is located just 4 kilometers from Lampam Subdistrict Administrative Organization, and approximately 16 kilometers from Phatthalung Provincial City Hall. The temple is adjacent to Songkhla Lagoon. The temple is surrounded by different sizes of trees. Now there are just only 2 monks in the temple. At the entrance, on your right there will be an ordination hall where a main Buddha image is enshrined. Beside the ordination hall, an ancient log of Takian or Iron wood is placed. When walking to the back of the temple, you will discover the beauty of Songkhla Lagoon in front of you. On your left, there is a primary school named Pakpra.
            You can visit Wat Saeng Arun Pakpra by cars, using Aphaiborirak Road to Lampam (Rural road no.4047) approximately 8 kilometers and turn left onto a rural road no. 4007 (Lampam – Ban Thale-noi) approximately 5 kilometers; the temple is on your right. See the map.