แผนการดำเนินงาน
เรื่อง : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน