ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2560
  รายละเอียด :

 ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

เรื่อง การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2561

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 171 คน