ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการจัดซื้อของอุปโภคบริโภคที่จะจัดเป็นถุงยังชีพ)
  รายละเอียด :

 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการจัดซื้อของอุปโภคบริโภคที่จะจัดเป็นถุงยังชีพ) จำนวน 2,119 ชุด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน