ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  รายละเอียด :

 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 27 (167/2560)

ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำปำ

ได้โปรดติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

ด้วยความปราถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 144 คน