ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ลำปำ
  รายละเอียด :

 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ลำปำ

โปรดดาวน์โหลดเอกสาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 167 คน