ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ อบต.ลำปำ
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลลำปำ

เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 250 คน