ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายซอย 1 ช่วงที่ 2 บ้านชายคลอง หมู่ที่ 11
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง    ก่อสร้างถนนสายซอย  1   ช่วงที่  2               บ้านชายคลอง   หมู่ที่   11    ตำบลลำปำ      อำเภอเมืองพัทลุง      จังหวัดพัทลุง      โดยมีรายละเอียดก่อสร้างดังนี้

 

                -  ก่อสร้างถนนสายซอย  1   ช่วงที่  2    บ้านชายคลอง   หมู่ที่   11    ตำบลลำปำ   กว้าง    4.00  เมตร  ระยะทาง   1,000   เมตร  โดยการถมดินธรรมดารองพื้นทาง  จำนวน  500   ลบ.ม.  พร้อมบดอัดเรียบร้อยและถมหินคลุกทับผิวจราจร  จำนวน   385  ลบ.ม.    พร้อมบดอัดเรียบร้อยและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน   1  ป้าย   ตามแบบ   อบต.ลำปำ  ตามแบบ   อบต.ลำปำ 

 

โดยกำหนดราคากลาง   300,000  บาท   (สามแสนบาทถ้วน)

   ที่ทำการ ก่อสร้างถนนสายซอย  1   ช่วงที่  2    บ้านชายคลอง   หมู่ที่   11    ตำบลลำปำ   อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 466 คน