ข้อบัญญัติ อบต.
เรื่อง : กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
  รายละเอียด : ข้อบัญญัติ อบต.ลำปำ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 168 คน