ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านเตาปูน (ช่วงที่ 2 ) บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : - ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 293.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,172.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบ อบต.ลำปำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 168 คน