ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2555 และการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 192 คน