ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ความรู้เกี่ยงกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ขอเสนอความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน หากท่านมิข้อสงสัย หรือเสนอแนะประการใด ท่านสามารถติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ หมายเลข 074-634393 ในวันและเวลาราชการครับ โปรดาวน์โหลดเอกสาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 358 คน