ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องมองอำนาจให้รองนายก อบต.ลำปำ
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำป เรื่องมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โปรดดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 193 คน